Stoianka Boianova in PlovdivLit

 

ПОСВЕЩЕНИЕ  4.52 / 5

Ти, който вървиш скромно по пътя си

и дочуваш сърцето на Земята,

и долавяш въртенето на планетите,

и усещаш пулса на звездите;

ти който си звезден жител

и искаш със светлина да пишеш;

ти, който не си забравил,

че сме създадени по подобие Божие

и мечтаеш Божествено да се обичаме,

и бленуваш да се завърнем в рая,

да сме там, за където сме създадени;

ти който... ако наистина съществуваш

и аз те последвам

и други ако натам са поели,

и други...

 

Ще се завърнем на земята свещена,

ще бъдем на земята бленувана,

ще бъдем там,

където богоподобните

живеят с Боговете.

 

Rate the work