Stoianka Boianova in PlovdivLit

 

ЦВЕТЕ В ГРАДИНАТА  4.77 / 5

Здравей, цветче!

Нима не ме познаваш?

Живеем с теб в една градина.

Водата пием от един и същи извор.

И въздухът ни даже е обменен.

Издrшвам аз – ти вдишваш.

Издишваш ти – аз вдишвам.

 

Но ако те отровят

и цветът ти клюмне –

ще бъда жива след смъртта ти

само едно вдишване.

 

Rate the work