Sim Aleksiev in PlovdivLit

 

* * *  0.00 / 5

(той) - В условията на нормален живот лудостта е

невъзможна. Ако има лудост, то условията са

на друг живот.

(тя) - Мен пак ме няма!

- Знам. В условията на твоя живот нищо не

може да съществува, освен теб.

- Мълча.

- Аз говоря и за двама, макар един от двамата

д а е излишен.

- Ти?

- Да, ти.

- Мълча.

 

Rate the work