Sim Aleksiev in PlovdivLit

 

* * *  4.00 / 5

Изкъпах се. Напих се. Написах се.

Погнусата още е тук.

Назад си ти, напред пак ти.

Колкото повече кръгозорът ми се разширява,

светът се смалява.

 

Факт: светът това си ти.

Факт: останалото съм аз.

 

Rate the work