Svetla Karayaneva in PlovdivLit

 

Яворът  4.63 / 5

Крачолите му се веят

от Анхиало до Македония,

от Чирпан до Франция.

С корени оре земята.

- Дий, дий воле, дий!

Дървесината приляга

за цигулки и кобилици.

А короната му смугла

хваща сенките на облаци.

Семената са крилати,

вятъра въртят.

Вятърните мелници

на Дора, Мина, Лора...

- Де, момче, ума ти хвърка?

Кичест явор клони сплита,

крачоли развява.

Облак градоносен лази,

ще вършей житата.

 

Rate the work