Warning: file_get_contents(http://freegeoip.net/json/3.90.12.112): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 403 Forbidden in /home/plovdivlit/public_html/werk.php on line 8 Райна Каблешкова с ценен труд за село Бойково — Elena Divarova PlovdivLit

Elena Divarova in PlovdivLit

 

Райна Каблешкова с ценен труд за село Бойково  4.33 / 5

За пореден път историкът Райна Каблешкова обнародва изследване, интересно и значимо поради своята тема – село Бойково, негова история и традиционна и материална култура. (Каблешкова, Райна. Село Бойково. Пловдив, 2017) Това проучване е значимо поради факта, че за Бойково е писано частично и съвсем малко, но и поради една емоционална причина – авторката посвещава книгата на паметта на своя дядо – Недко Д. Каблешков, основател на курорта Бойково, по повод неговата 150-годишнина. Недко Каблешков е общественик, политик и публицист, личността му е тясно свързана с историята на Пловдив, а животът му е достойно продължение на рода Каблешкови от Копривщица. Като негова внучка Райна Каблешкова продължава чрез цялостната си дейност на професионалист и общественик делото и името на Недко Каблешков.

Всеки ред в книгата е подчинен на строго научния подход на краеведа и етнолога. Текстът е подчинен изцяло на каноните на жанра, но въпреки това читателят усеща искрената любов и признателност на пишещия към българското. В предговора Райна Каблешкова споделя, че е направила необходимото да издири „всичко описано и оставено в ръкопис за Бойково”. Тя изразява благодарност към Борис Гърнев – създател на етнографска сбирка и бивш председател на читалището, за неговите материали в ръкопис, които разкриват важни сведения, липсващи в оскъдните публикации за селото.

В рецензията си за книгата гл.ас. д-р Биляна Попова от Регионален етнографски музей – Пловдив казва: „Райна Каблешкова успява да „улови” буквално последния възможен момент, за да събере и съхрани един богат и изключително интересен извор на етноложка и историческа информация, свързана с историята, традиционната народна култура и словесното творчество на населението от село Бойково.”

Книгата кратко, но изчерпателно дава сведения за местоположението и природните дадености на селището. Проследена е историята на неговото възникване и е направена демографска характеристика за втората половина на XIX и за XX век. Подробно са описани местностите около Бойково, както и четиринадесетте параклиса и църква в неговото землище. Част от картината на българското село са чешмите и водениците – също обстойно описани като неизменна част от бита на хората.

Неслучайно авторката е съсредоточила вниманието си върху произхода на името на селото. Различните хипотези около този въпрос увличат читателя в размисли около закодираното в думите и в традициите познание за света. Близка до мистериите на древните траки е местната легенда за бика, който всяка година се появява по чуден начин, за да се осъществи зрелищна схватка между животни, която е символ на природните сили и живота на човека сред тях. В смисъла на топонимите съзираме пътя на общността, на нейната борба за оцеляване през вековете.

Бойково и жителите му участват в Априлското въстание от 1876 г. Захари Стоянов основава там революционен комитет, а въстанието е обявено на 25 април 1876 г. В историческите данни умело са вплетени личните трагедии на бойковци.

Управлението и административното устройство на селището от времето на първия кмет Гего Митов до днес е представено в детайли. Подробно е описан пътят на просветното и читалищното дело, животът на църквата (храмът „Свети Атанас”), транспортът и съобщенията.

Специално място е отредено на възникването на курорта Бойково и неговото значение за развитието на селото. Тук през периода 1905 - 1908 г. Недко Каблешков вижда възможности за обособяване на почивна база и започва да работи в тази посока. Той купува земя и построява първата вила „Почивка”. Продължава дейността си за разрастване на базата със залесяване, създаване на парк „Здраве” и на читалище

„Здравец” в селото, на детските летни лагери и пр. Усърдието и възрожденският дух, с които Каблешков подпомага селището, са част от благородната му мисия на дарител, защото той дарява вилата си и парцели земя в полза на детски лагер и на почивни бази за редица обществени организации.

Особен интерес в книгата представлява проучването на традициите и словесното богатство в Бойково. Мирогледът на хората, отразен в обичаите и обредите, позволява да надникнем в дълбоките пластове на историята, да стигнем до изворите на народната мъдрост.

Подробно са описани различните сфери в стопанския живот – земеделие, животновъдство, лов, риболов, добив на въглища, каменоделство, дърводобив и дървообработване. Надникваме и в традиционната къща на бойковци с нейната уредба, тъкани, облекло и храна. В светлината на семейното и наследствено право са поставени обществените ангажименти и отношения, колективният труд. Изобщо налице е една подробна картина на живото българско село, на общността с нейния капацитет да се развива и възпроизвежда. Народни приказки и песни, баяния и наричания, гатанки, пословици и поговорки внасят в тази картина много национален колорит.

Книгата за Бойково е богата и със своите приложения. Списък с имена на информатори още веднъж говори за професионален подход, но и за лична обвързаност на Райна Каблешкова с предмета на изследване. Над двадесет души жители на Бойково, чиито спомени и сведения са записани, са живият извор не само на информация, но и на родолюбие. Стихове на местни автори изразяват преклонение пред красотата на природата и почит към делата на благодетеля. Снимковият материал (45 фотографии и факсимилета на документи) също помага да се докоснем до живота на българското село в Родопите и да осмислим дълга си на наследници на родното.

 

Rate the work