Люба Панайотова

ТВОРЧЕСТВО

Поезия

Удивление

4.92(111 гласа)

Поезия

Спиране на водата

4.63(30 гласа)

Поезия

Острови

4.77(13 гласа)

Поезия

Подавам ти невзрачни длани, ...

4.89(75 гласа)

Поезия

Гилотина

4.67(3 гласа)

Поезия

Очилата

4.67(3 гласа)

Поезия

Не знаех

4.87(55 гласа)

Поезия

*** Крехки са душите на вс...

5.00(1 гласа)

Люба Панайотова-Чалъкова е родена през 1975 г., висшето си образование завършва през 1997 г. в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски”. От 1998г. е съдебен кандидат в Пловдивския окръжен съд.

През същата година е назначена като асистент по гражданско и семейно право в същия факултет.

От 2000 г. до 2004 г. е зачислена като докторант по гражданско и семейно право в Института за правни науки към БАН, София. През 2006 г. става Доктор по право след успешна защита на дисертационен труд на тема „Вещното право на строеж”.

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2023