Мария Панчовска

ВСЕ ОЩЕ НЯМА КАЧЕНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Проф. дм Мария Панчовска е ревматолог, създател на единствения в страната диспансер на болните от синдрома на Sjogren. Преподавател е в Медицинския университет - Пловдив от 1988 година.

Пише стихове още в ученическите си години. Съчетава умело хуманната си професия с интересите в поетичното словотворчество.
Нейният изящен стил и неподражаем усет към красивия детайл, умението ѝ да води вътрешен диалог с читателя и мъдростта на наблюдателя я нареждат успешно сред плеядата изявени творци на поетичната слово в съвременната българска поезия.

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2021