Кадрие Джесур

ТВОРЧЕСТВО

BGTR

Поезия

ИМЕТО

4.75(20 гласа)

Поезия

ОТЛИВ

4.91(56 гласа)

Поезия

НАДЕЖДА

4.85(26 гласа)

Поезия

ОТСЪСТВИЕ

4.73(11 гласа)

Поезия

СТАЯ

4.63(16 гласа)

Поезия

НАКЪСО

4.71(14 гласа)

Кадрие Джесур е родена през 1968 г. в Момчилград. Завършва предучилищна педагогика в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и турска филология в Шуменския университет "Еп. Константин Преславски". Нейни стихове на български излизат в регионални, университетски и централни издания до 1989 г., когато заминава за Турция. Живее в Истанбул и е активен преводач на художествена литература от турски на български и от български на турски език. В нейни преводи турската читателска аудитория продължава срещите си с разказите на Йордан Радичков, Николай Хайтов, Ивайло Петров, Христо Фотев, Любомир Левчев, Антон Баев, Едвин Сугарев, Валери Петров, Петя Дубарова, Блага Димитрова, Йордан Кръчмаров, Божана Апостолова, Димитър Калев, Красимир Симеонов, Сашо Серафимов, Деян Енев и др. Книги на български в нейн превод: Енвер Ерджан "Целува всичка времето" (2007; съвместно с Хюсеин Мевсим), "Съвременна турска поезия" (Джеват Чапан, Хилми Явуз, Йоздемир Индже, Атаол Бехрамоглу, Юлкю Тамер, Гювен Туран; 2007; съвместно с Хюсеин Мевсим), Йоздемир Индже "Книга от пепел" (2007), две книги от Хасан Еркек и др. Книги на турски в нейн превод: Антон Баев "Даровете на света" (2011) - съвместно с Хюсеин Мевсим.

Сайтът PlovdivLit е творчески продукт на фондация „Пловдив ЛИК” и е обект на авторско право.
Поставянето на хипервръзки към сайта, към издания, рубрики и конкретни текстове в PlovdivLit е свободно.

© PlovdivLit 2024