Димитър Горсов (биография)

Поезия (bg) Знам: водите не се връщат при по...

Поезия (bg) В този мрак над праха, в който п...

Поезия (bg) В свят без изход

Поезия (bg) Знаех:   ед...

Поезия (bg) Времето троши игривите криле на ...

Поезия (bg) Птиците

Поезия (bg) Там, където лазеше орелът и лете...

Поезия (bg) На каменист хълм беше нивата на ...

Поезия (bg) Носталгия по по-достойните

Поезия (bg) Вървях по лунното поречие и стъп...

Поезия (bg) С лице в мравуняка