Петър Краевски (биография)

Поезия (bg) О, плод на светлината! На...

Поезия (en) Oh, fruit of light! Swell...

Поезия (bg) Та това е щастието - тлъста риба...

Поезия (en) So happiness is this – a fatty f...

Поезия (bg) Раздраните тапети на прил...

Поезия (en) The torn-up wallpaper of ...

Поезия (bg) Младостта – чудата терито...

Поезия (en) Youth – wondrous territor...

Поезия (bg) Сърцето е обрулена гора. ...

Поезия (en) Your heart is like a forest ...

Поезия (bg) Тя е странно, светло съще...

Поезия (en) She is such a strange, au...

Поезия (bg) Аз съм смокиновото дърво....

Поезия (en) I am the fig tree. ...