Жале Санджак (биография)

Разказ (bg) Норма Джийн Бейкър и Хъфсие