Poul Lynggaard Damgaard

Poetry

Нула без знаци

4.92(90 votes)

Poetry

Скъпи граде,

4.72(57 votes)

More

Улицата

Translated by: Вера Иванова

4.88   (95 votes)

Следваме те през тълпата.

Пътища се пресичат безбройно в ума ти.

Ти продължаваш напред.

Анонимното лице не е погрешна съдба.

Вибриращо прикритие на твоя поглед.

Ти продължаваш напред.

Твоето състояние се претегля на везни.

Ти вървиш сляпо в правилната вяра.

Ти продължаваш напред.

Мигащи лъчи покриват гледката ти.

Никой не може да те разпознае като те види.

Ти продължаваш напред.

Погледът е безлюден.

Трябва да вървиш в тази посока.

Ти продължаваш напред.

Ще бъдеш разпознат

от другата страна на улицата.

Визуалност без идентичност.

Ти продължаваш напред.

Аз излизам на улицата.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021