Poul Lynggaard Damgaard

Poetry

Нула без знаци

4.92(90 votes)

Poetry

Улицата

4.88(95 votes)

Poetry

Скъпи граде,

4.72(57 votes)

More

Смелостта на свързването

Translated by: Вера Иванова

4.31   (49 votes)

Трябва да се увериш, че очите

могат да съществуват,

когато си на показ във въздуха.

Долу растението е диво и

зелените листа се издигат над детството ми.

 

Можеш да се протегнеш с каквото имаш

към правилното време.

Трябва да го оставим да мине като вчерашния момент

и да погледнем нагоре и отвъд себе си.

Погледнах между дърветата.

И още една дълбочина в теб сред тръстиките.

Никой от нас не е видим за никой друг

освен тези, които твърдят, че онова над нас е мастило.

 

Мисълта е право пред мен в чиста форма.

Визуализирана, няма нищо друго за постигане

освен златните улици.

Можеш да разтегнеш разстоянието си

към следващата точка.

Реализиран като цивилизован човек.

Следващата ти стъпка е бяла.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021