Poul Lynggaard Damgaard

Poetry

Улицата

4.88(95 votes)

Poetry

Скъпи граде,

4.72(57 votes)

More

Нула без знаци

Translated by: Вера Иванова

4.92   (90 votes)

Следваш стената докато свърши

с бяла линия. Зад светлината една посока

в града да застане в периферията.

Сенки се втурват над ръката

като клон на дърво над теб.

Един пръст разстояние между тухлите

съставлява бушуващо море без кораби.

Има цел към центъра,

където стената се превръща в кутия.

На дъното на купа се намира рисунка

под звуците на града.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021