Angel Hadjipopgeorgiev

Short Story

Интуитивно

4.97(10186 votes)

Short Story

Памет

4.92(817 votes)

Poetry

Перспективно

4.78(1035 votes)

Short Story

Простите нещица от битието

4.77(507 votes)

Short Story

ДВОЕН ДЖАК

4.61(124 votes)

Essay

Шифърът

4.51(339 votes)

More

Скука зельоная

4.92   (2456 votes)

Ад-Ам и Е-Уа се разхождаха из Едем определено скучаейки, с

разчекнати от прозяване челюсти и безизразна тъпост в очите,

породени от милионите часове леност и безделие. Бяха опознали

всичко движещо и недвижещо се в Рая, бяха дали имена на животни

и растения и сега от скука им се умираше, но тази възможност им

бе отнета превантивно поради безсмъртие. И точно в мига на

нещастно отчаяние, в мига на поредната прозявка, след която бе

произнесена от Е-Уа придобилата доста по-късно популярност фраза

„скука зельоная”, се появи на пътеката оня лукав и подъл тип

Сатанаил.Тънък психолог, той отдавна бе разбрал какъв айран се

разбива в душите на двамата Първи Човеци и сега, убеден в

навременноста на вмешателството с няколко думи им разясни как да

направят Бъдещето ново и интересно. Изобщо не му бе нужно да

демонстрира красноречива демагогия и да се прави на Макиавели.Те

бяха готови, макар и не съвсем разбиращи как един плод и то не

кой знае колко вкусен може да обърне този загубен живот на 180

градуса.Дяволският хитрец, треперейки от вълнение им поднесе

diospiros от сорта „хиротаненаши“ и те нетърпеливо очакващи

чудото забиха безсмъртните си зъби в него...

Останалото го знаем. Знаем вече също, че скуката ражда грехове

или поне понятието „грях“ като нова дума.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020