* * *

4.40   (35 votes)

Та това е щастието - тлъста риба,

улових я, докато клечах

край меандрите на самотата.

Метнах на блесна

и клъвна,

хвана се

в капана на илюзиите

и сега се учи

да пълзи

към спасителния остров на водата.

 

Боже, колко е красива тая риба!

Боже, колко е красива, докато умира!

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024