Lyudmil Popov

Poetry

Сенките

5.00(1 votes)

Poetry

Клетката

5.00(1 votes)

Poetry

Преграда

5.00(1 votes)

Poetry

Лов на пеперуди

5.00(1 votes)

Poetry

Хляб

4.92(60 votes)

More

Портрет по спомен

5.00   (1 votes)

Споменът е кратък път към миналото.

О, минало ще те достигна с спомена,

накъдето и да тръгнеш!

Защото не стоиш в хралупата,

а ровиш, ровиш, ровиш.

Връщаш се, отиваш някъде в заблуда.

Изпращаш страх, изпращаш чудене,

изпращаш разкаяние...

Изпращаш устни и образи във птици,

и птици в образи...

Като сокол за лов отлиташ, извисяваш се,

хващаш и се връщаш с плячката.

Така че да се храним с спомени.

 

Дали това е само отпечатък някъде в главата?

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023