Lyudmil Popov

Short Story

Един ден на бай Петко

5.00(1 votes)

Poetry

Преграда

5.00(1 votes)

Poetry

Лов на пеперуди

5.00(1 votes)

Poetry

Улица в Стария град

4.88(97 votes)

Poetry

Пастирът на светулките

4.84(38 votes)

More

Портрет по спомен

5.00   (1 votes)

Споменът е кратък път към миналото.

О, минало ще те достигна с спомена,

накъдето и да тръгнеш!

Защото не стоиш в хралупата,

а ровиш, ровиш, ровиш.

Връщаш се, отиваш някъде в заблуда.

Изпращаш страх, изпращаш чудене,

изпращаш разкаяние...

Изпращаш устни и образи във птици,

и птици в образи...

Като сокол за лов отлиташ, извисяваш се,

хващаш и се връщаш с плячката.

Така че да се храним с спомени.

 

Дали това е само отпечатък някъде в главата?

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024