Lyudmil Popov

Poetry

Сенките

5.00(1 votes)

Poetry

Портрет по спомен

5.00(1 votes)

Poetry

Преграда

5.00(1 votes)

Poetry

Лов на пеперуди

5.00(1 votes)

Poetry

Хляб

4.92(60 votes)

More

Пастирът на светулките

4.83   (36 votes)

Тях видим ли ги, казват: „Почуди се

и залепи ни на челото си!”

– За чудо и за приказ ставаш, малкия!

Така вървим и знаем, че светулки сме.

Летят на лъкатушки – ний ще дойдем!

Всяка ми показва своя път,

а пък една – внимателно на рамото засвети.

 

Светулки, за да напасеш

на помощ ще повикаш мрака –

тяхната ливада.

Криваци – колко искаш от гората на мълчанието.

Кривак и мрак, светулки?

Чудя се дали съм бил?

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020