Georgi Ganev

Poetry

Мъж на моста

4.92(1287 votes)

Poetry

Днес

4.92(1524 votes)

Poetry

3. Интимно

4.92(89 votes)

Poetry

8. Без

4.92(63 votes)

Poetry

9. Покана

4.92(50 votes)

More

Дъжд

На Иван Вълев

4.92   (118 votes)

Предпотопно над Острова заваля -

трета седмица лошо време.

Но и аз на тръгване

май си взех беля -

твойто “Лошо време” да взема!

 

И чета те днес, а над мен скимти

дълъг облак, уж тъмен, зъл.

Тъй ли много България я боли,

че за нея над Англия

да заплаче вълк?

 

Уулвърхамптън, Коурт Роуд

29 юли 2017 г.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021