Georgi Ganev

Poetry

Мъж на моста

4.92(1287 votes)

Poetry

Днес

4.92(1524 votes)

Poetry

3. Интимно

4.92(89 votes)

Poetry

8. Без

4.92(63 votes)

Poetry

9. Покана

4.92(50 votes)

Poetry

Дъжд

4.92(118 votes)

More

* * *

4.95   (2807 votes)

С душа съм минал през вода и огън,

а с тяло – май до днес съм жив.

Да, гурбетчия съм, ала не мога

да кажа, че не съм щастлив.

 

Не, няма от признателност да хълцам -

за мене кой е хълцал в тоя свят.

Но тук, в града на островните вълци,

аз не усещам вълчи студ и глад.

 

Тук топло ми е – даже без камина.

Тук сит съм – с колкото дал бог.

Ала ми липсват моята родина

и моят град, на хълмове висок.

 

Чуй, Пловдив: сам съм в Улвърхамптън.

И нощем често - ей-така, без знак -

срещу луната не,

а срещу стайна лампа

аз вия.

Като единак.

 

Улвърхамптън, The Stile Inn

3 декември 2017 г.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021