Georgi Ganev

Poetry

Мъж на моста

4.92(1287 votes)

Poetry

Днес

4.92(1524 votes)

Poetry

3. Интимно

4.92(89 votes)

Poetry

8. Без

4.92(63 votes)

Poetry

9. Покана

4.92(50 votes)

More

Сърна сред парка

4.91   (1845 votes)

Естествена до невъзможност,

в предутринната мрачина

върви с небрежна грациозност

в града на вълците – сърна.

 

Такава плячка за окото!

Но тя плени го.

Зърнах я през рамо

как грабва ми в Уест парк живота

и в джоба си го пъха.

Като камък.

 

На рамото й раничката синя

полюшна се, когато се наведе.

В миг обеднях със хиляди години.

Бях победен.

След хиляди победи.

 

Изчезна тя, а бездиханен,

ранен сред парка необятен,

ръмжах от болка – вълк в капана.

В жестокия капан на самотата.

 

Улвърхамптън, Уест парк

8 декември 2017 г.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021