Georgi Ganev

Poetry

Мъж на моста

4.92(1287 votes)

Poetry

3. Интимно

4.92(89 votes)

Poetry

8. Без

4.92(63 votes)

Poetry

9. Покана

4.92(50 votes)

Poetry

Дъжд

4.92(118 votes)

More

Днес

4.92   (1524 votes)

Днес – забулена скучна улица.

Как с английска плът вчера грееше!

И когато дойдох през юли -

моментално се влюбих в нея.

 

Покрай парка затварям окръжност

с бавни крачки.

А после – кръгом.

В този град ми е вече тъжно,

а пък той ми е още дом.

 

Аз за всичките му маршрути

картограф съм му най-добър.

Ала днес той за мен е уютен

като стар и пробит чадър.

 

Май че няма какво да си кажем -

май че днес любовта ни разпада се.

Май потъвам на „Вазов” в паважа,

май пламтя в изгорелите складове.

 

Аз за тая ли истина съм заминал

и за нея ли извървях земята:

Боже, Пловдив с едни руини

- ама пловдивски – ми взема душата.

 

Улвърхамптън, Коурт Роуд

16 декември 2017 г.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021