Alfredo Pérez Alencart

Poetry

Творение

5.00(1 votes)

Poetry

Зов

5.00(1 votes)

Poetry

Работилница

5.00(2 votes)

More

Фарисеите, винаги фарисеите

(В светлината на Матей:23)

Translated by: Испански: Виолета Бончева

5.00   (1 votes)

Писъци разстроени,

наострящи езиците бълнувания,

зоват за непорочност,

обвинявайки…

 

Ненаситници в някакво безредие,

отиваха към противопоставяне

с Обичния,

който нас ни напои

с една живителна капка

радост

 

и една голяма доза надежда.

 

След техните преструвки,

мир не приемат разгневените.

Не приемат друг насмешлив тон,

който с рахитичният катехизис

прилагаха фарисеите,

винаги фарисеите.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023