Tilyo Tilev

Poetry

Реките на съня

4.97(1268 votes)

Poetry

Сънят на разума

4.94(1615 votes)

Poetry

Не

4.92(813 votes)

Poetry

Царево

4.92(300 votes)

More

* * *

4.98   (4580 votes)

Аз нямам спомен от тогава

освен очите ти,

задъхани от тайната,

освен отчаяното спускане

по устните,

по твоя дъх

навътре

в най-дълбокото,

и минутите

с уплашени души,

които тичаха пред нас,

и страхът,

че се разпада времето,

а ние сме спасители...

 

И после тишина –

сякаш ангелът премина,

и една бреза в прозореца –

с главата златна на русалка.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020