Giuseppe Napolitano

Poetry

Една последна цигара

4.94(604 votes)

Poetry

Одисея

4.92(86 votes)

Poetry

Отговорът, дъще моя

4.91(44 votes)

Poetry

Завръщане в Сет

4.65(31 votes)

More

Рефрените на Орфей

На Антон Баев

Translated by: Елка Димитрова

4.83   (42 votes)

Тъй много са нещата, що отвличат Орфей

от вярата във приказката за жената,

влюбена в поезията и в гласа му,

и с радост се отдава той на други блянове,

докато собствената му легенда стане истина,

за да го пази от следващите изкушения

Поетът знае, друга, по-трудна

мисия го чака – в нея

той своя глас, поезията си ще трябва

да повери на слушащия

и да отмине изкушенията стари

Един рефрен променлив не би могъл

да върне към живота влюбено момиче,

ако поезията на истинската приказка

не прозвучи, изпята с любов

 

Пак любовта е тази, която връща към живота

чрез предано опазените думи

от него, знаещия да ги освети в поезия

Новозапаленият пламък няма да угасне,

ако добро сърце захранва бляна

 

Орфей не ще забрави повече това

 

Тетово, 22 октомври 2017

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024