Хубавите Елени

4.92   (240 votes)
зличен от евнух. Когато тя си тръгваше, очите му бяха бездънен черен космос. Месец по-късно Николай Смилков се ожени за една Мария. Беше като разгонен елен.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023