Загледан в болката

За поезията на Иван Странджев

4.93   (222 votes)
кризата. Тук болезнено е лиризирано усещането за самотност, за край на илюзиите. След което може би идва ред на самовъзкресението, на завръщането към личностната надличност…

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024