Veselina Angelova

Poetry

ХОРАТА СА СЛЪНЧОГЛЕДИ

4.79(57 votes)

Poetry

Изоставена къща

4.72(54 votes)

Poetry

БАБА

4.43(14 votes)

More

* * *

4.87   (84 votes)

още са тук

колената им твърди и нащърбени

търсят лятото

не са се пръснали от височините

като викинги

изпаднали в амок

не са приели смъртната смърт на смаляването

не са се уловили в студените течения

взривени от собственото си сияние

да заживеят в безплодно търсене на красота

истина

хармония

 

само че вятърът влиза и излиза

от прозореца

когато си пожелае

 

когато се появят

стържат в битката на съзнанието

взривени от собственото си сияние

лежат в сребристата светлина на нощта

цигулките плуват в дестилираните пари на лекарство

 

щурци

 

светлината която струи винаги от телата им

не е изчезнала

и есенната трепетност на субстанцията

отделена от

колената им

още ненамазани с мед

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024