Wystan Hugh Auden

Poetry

Волтер във Ферни

4.89(127 votes)

Poetry

Виланела

4.78(23 votes)

Poetry

Закъсняваме

4.70(27 votes)

Poetry

Миранда

4.68(53 votes)

Poetry

Лабиринтът

4.34(32 votes)

More

Къде отиваш

Translated by: английски: Ангел Хаджипопгеоргиев

4.73   (11 votes)

– О, къде отиваш? – казал догматикът на ездача –

Тази долина е фатална, когато изгарят пещи,

търговецът е посредник на побеснели миризми,

а пропастта е гробът на високите доходи.

 

– О, разбираш ли – рекъл страхът издълбоко –

този мрак ще забави пътя към прохода,

но усърдният поглед ще забелижи недъзите,

а стъпалата ще различат гранита от тревата?

 

– О, какво беше това? - казал ужасът на слушателя –

Видя ли това очертание зад себе си между изкривените дървета?

Зад тебе фигурата се движи тихо, неимоверно бързо

и на места по кожата ти плъзва шокът на страданието?

 

– Тази къща – казал ездачът на догматика –

не е твоето място – още по-болезнено го каза.

– Търсят те – - казал слушателят на ужаса,

когато ги оставяше там и докато ги оставяше там.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024