Wystan Hugh Auden

Poetry

Волтер във Ферни

4.89(127 votes)

Poetry

Виланела

4.78(23 votes)

Poetry

Къде отиваш

4.73(11 votes)

Poetry

Закъсняваме

4.70(27 votes)

Poetry

Миранда

4.68(53 votes)

More

Скритият закон

Translated by: английски: Ангел Хаджипопгеоргиев

4.23   (39 votes)

Скритият закон не отрича

теорията на вероятностите,

но пази атома, звездата

и човешките същества, такива каквито са...

И нищо не отговаря, когато лъжем.

 

Това е единствената причина, поради която

никое правителство не може да се зашифрова

или буквално да се дефинира като разрушително.

Неговото крайно упорство няма да се опита

да ни спре, ако поискаме да умрем,

ако побегнем с кола,

ако го забравим в някой бар, защото

това са начините, по които се наказваме...

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024