Със свой поетически глас

4.55   (20 votes)
адресирани към всеки от нас, тъй като всички сме длъжници на любовта. Нека отворим за нея широко сърцата си, за да не останем на ръба на последната обич.

______________________________

Мария Илиева – „На ръба на последната обич”, ИК „Изида”, 2018 г., редактор Маргарита Петкова

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022