Galina Vulcheva

Poetry

„Душата ми плаче за ...

4.97(3508 votes)

Poetry

След пороя

4.94(3636 votes)

Poetry

Коледни чудеса

4.92(571 votes)

Poetry

ЧУЖДЕНЕЦЪТ*

4.92(2212 votes)

Poetry

Невъзможно обещание

4.92(236 votes)

Poetry

Пасища

4.92(156 votes)

More

Бунт

На Румен Денев

4.91   (184 votes)

„Братя, господарят ни полудя!

(скръбно въздъхна един от бившите роби)

Рече, че ний сме родени с права

и че всички от днес сме напълно свободни!“

„Да, този човек каза истина!

(скочи след него една бивша наложница)

Снощи бълнуваше, че не искал

да тъпче за в бъдеще волята божия.

Щял да хвърли в огъня бича си

и после да върне обратно живота ви,

а синът ни, когото обичал,

да правел каквото желае с имотите.“

 

„Исусе! Това е проклятие!

(изригна тълпата с уплашени крясъци)

Не свобода, предателство, братя!

Дедите ни раснаха в тази плантация!...“

„Луд е, ви казвам, но ний ще го спрем!

Говорел за равни права, за начало...

Кълна се – ще млъкне! Или ще мре!

Как може да казва на черното – бяло!...“

………………………

Бунтът достигна спасителен край

и от свобода се избавиха робите:

с бивш господар в господарския рай,

но с наследник по кръв –

един от народа им ...

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021