Emilia Zabova

Poetry

Гларус

4.97(2072 votes)

Poetry

Прогонени

4.97(6229 votes)

Poetry

Живот от възли

4.92(103 votes)

Poetry

Ако се спреш

4.92(63 votes)

Poetry

Ехо от мълчание

4.92(198 votes)

More

Между небето и пръстта

4.89   (37 votes)

И сега пак до теб ще застана.

То не беше любов и отричане.

То не беше самотна отбрана

и наложено благоприличие.

 

То не беше любов. Беше скърцане

на несмазани мисли и пози -

земетръсно, трагично разтърсване -

криволичещи в кал коловози.

 

За грошòве продавахме бисери

и ги тъпчеха в мръсни джобòве.

А не беше любов. Беше слисване -

доброволно приети окови.

 

Чувам още звъна им стоманен

как обхожда сърдечния ритъм.

Аз отново при теб ще остана

да замеся небесната пита.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2021