Galina Vulcheva

Poetry

След пороя

4.94(3637 votes)

Poetry

Коледни чудеса

4.92(572 votes)

Poetry

ЧУЖДЕНЕЦЪТ*

4.92(2216 votes)

Poetry

Пасища

4.92(157 votes)

Poetry

Под камъка на злото

4.92(107 votes)

More

* * *

4.97   (3509 votes)

„Душата ми плаче за сняг...

За бяло, за чисто душата ми плаче...”

                                           Стефан Цанев

            

                                                     

Не обичах снега,

не очаквах снега

и въздушните светли дантели –

ослепявах от тяхната бяла тъга,

от безкрайните пътища бели.

И душата ми плачеше

не за снега,

не за тихите, чисти пространства,

а за сини и жълти от зной небеса...

С упорито докрай постоянство

не обичах,

не  исках,

не чаках снега!

А пък той, безпощадният скитник,

е кръжал и гнездо си е вил

край брега – 

край пшеничния дом

на косите ми.

И макар че безснежно живях досега,

как се моля:

до утре да трупа!

Свойте преспи небесни

да вдигне Снега,

който днес

под краката ми

хрупа.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024