ПЛОВДИВСКАТА ЛИТЕРАТУРНА 2017-а

(За сътвореното от Дружеството на писателите - Пловдив)

3.35   (83 votes)
заменки и веднага идва ред на аналогията защо не е така и с държавите, за да се окаже, че преходът от безкрайно изостаналия микромодел с лекота се пренася върху глобалния свят. Появяват се и фактически грешки – двамата адвокати се споразумяват и с помощта на съдия-изпълнител намират параграф от закона, за да склонят прокурора към оправдателна присъда. Няма такова нещо в правната практика – двете страни се споразумяват и представят позицията си пред съда за одобрение, а съдия–изпълнителят има съвсем други професионални ангажименти. Обобщено погледнато, усилията са се разминали изцяло с резултата.

 

ДОКУМЕНТАЛИСТИКА

 

Представени са различни аспекти от нейното проявление. Тук много устойчиво е присъствието на Райна Каблешкова, която съчетава компетентността на историка с вдъхновението на изследователя. Тя не напуска ареала на своите интереси и застава зад текстове, които постигат ефекта на енциклопедичното познание. На първо място това е Копривщица, с която я свързва родовата ѝ принадлежност. Наскоро бях отново в Копривщица и непосредствено преди града може да се види голям надпис „Копривщице, единствена!“ Това в пълна мяра се отнася до целия творчески път на Райна Каблешкова, която принадлежи към Каблешковия род от града. Книгата, с която тя се представя е „Сто видни копривщенци“, второ допълнено издание. Труд, носещ чертите на непрекъснатото досътворяване. Появяват се войводите с заявените неизвестни документални ориентири, за да се проследи как те заемат мястото си във фолклора, като се фиксира първата категорично ясна рождена дата 1765 г. и се стигне до последната – 1944 г. Това не са само портретите на най-видните копривщенци, но е и една представителна извадка на стопанския, културния и политическия елит на България. Никъде Райна Каблешкова не си позволява произволна интерпретация – в книгата се вплитат конкретни факти, съхранени слова на отделните личности и как те присъстват в натрупаното от документалната литература до този момент. Като имам предвид книгата ѝ „Видни копривщенци“, то създаденото сега увенчава по най-достойния начин един фундаментален труд. Само накрая три текста, които имат безспорната си значимост, нарушават хронологията, но да не бъдем толкова педантично праведни.

Другата книга, която свързваме с Райна Каблешкова, е нейното съставителство заедно с Ганка Коева на сборник, посветен на 150-годишнината от рождението на Недко Дончов Каблешков. Копривщенецът, който става почетен гражданин на Пловдив в битността си на юрист, общественик и дарител. За него историци, журналисти, литературоведи разкриват една впечатляваща дейност, която извайва човек институция. Изданието „Живот, посветен на Родината и обществото“ е издържано в духа на академизма и утвърждава удивителното единство между професионалиста, гражданина, културният деятел, личността с реален принос за курортното дело. Такива издания винаги имат своето място в паметта на един град.

Следващ

<<<45678910>>>

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024