Lyudmil Popov

Poetry

Портрет по спомен

5.00(1 votes)

Poetry

Клетката

5.00(1 votes)

Poetry

Преграда

5.00(1 votes)

Poetry

Лов на пеперуди

5.00(1 votes)

Poetry

Смисъл

4.92(12 votes)

More

Хляб

4.90   (61 votes)

– Истината – казва дядо – е във хляба!

Въздух полски, слънчев пек,

златно жито.

После песен на жетварки

и вода студена в стомната.

Таратор жетварски и сланинка, хляб,

сетне на хармана,

Наредени са чувалите в колата – право в мелницата.

Булката чевръста брàшно меси във нощвите,

хвърля в пещ шестнайсет бели хляба.

 

Как ухае, мамо-о, дай ми къшей!

С чубрица и сиренце в цедилката,

пукай и расти, поразнико,

да засееш нивата със жито!

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2023