Miglena Georgieva

Poetry

Благодарност

5.00(2 votes)

Poetry

Спомен за израстване

5.00(1 votes)

Poetry

Дар

5.00(1 votes)

Poetry

Рисунка

5.00(1 votes)

Poetry

Очертания

5.00(1 votes)

Poetry

Знаци и деца

5.00(2 votes)

More

Богатство

5.00   (3 votes)

Докато се търсим още,

докато се питаме

къде сме,

докато устните ти

опитомяват моите

и ме учат да сънувам,

расте мечтата,

стопява реалния свят,

опъва арфата на зимата

и пълни къщите с деца,

големи и малки,

възможни и невъзможни,

единствени деца на слънцето,

което им е къща…

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024