Miglena Georgieva

Poetry

Благодарност

5.00(2 votes)

Poetry

Спомен за израстване

5.00(1 votes)

Poetry

Дар

5.00(1 votes)

Poetry

Рисунка

5.00(1 votes)

Poetry

Очертания

5.00(1 votes)

Poetry

Знаци и деца

5.00(2 votes)

More

Самообладание

5.00   (1 votes)

Когато срещнеш любовта

като надпис

от обратната страна

на есенното листо,

съвсем в края на сезона,

да не извикаш!

Да погледнеш листенцето

от парка – с очи зареяни.

И да не кажеш това никому.

освен на влюбеното

дърво,

под чиято корона

си спрял.

защото то е отколешно

и има много кръгове…

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022