Miglena Georgieva

Poetry

Благодарност

5.00(2 votes)

Poetry

Спомен за израстване

5.00(1 votes)

Poetry

Дар

5.00(1 votes)

Poetry

Рисунка

5.00(1 votes)

Poetry

Очертания

5.00(1 votes)

Poetry

Знаци и деца

5.00(2 votes)

More

През разстоянията

5.00   (1 votes)

Какво значи думата „ далече”,

когато пътища за мислите

ни няма?

Всички пътища са верни.

Думата „ далече”

е опровергана дума.

Ръце не са ми нужни

да те докосна.

Ти винаги си тук.

Очи не са ми нужни

да те видя.

Във всеки миг си видим.

И аз раста като планета

във небето ти…

Нощта е лист за светлината

в мен.

Денят е лист за моето мастило…

Аз непрекъснато съм с теб…

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022