Miglena Georgieva

Poetry

Благодарност

5.00(2 votes)

Poetry

Спомен за израстване

5.00(1 votes)

Poetry

Дар

5.00(1 votes)

Poetry

Рисунка

5.00(1 votes)

Poetry

Очертания

5.00(1 votes)

Poetry

Знаци и деца

5.00(2 votes)

More

Живот

5.00   (1 votes)

Изкусни художнико…,

дошъл на този свят от вълшебно стихотворение…,

 

аз съм твърде мъничка, но жива… и се радвам…

 

В мен е природата като птица,

кацнала на клона ти…

А клонът се люлее… несигурно … и шеметно,

 

Докато вярвам в тебе, още съм в дланта ти,

с която ти рисуваш…

…хребети и кестени…,

 

Ронят се и сенките на думи, посетили ме внезапно,

понякога на дъното на чантата си ги намирам…

 

И осъзнавам всеки път

 

колко всичко е голямо… в необятност… непревзета…

Не искам да заспивам… в този миг,

не бива да заспивам…, нямам сили за това…

заспиване …

 

В каквато пожелаеш форма… ме превръщай сред безкрая,

 

само ме носи… из него, слънчева и вярваща,

носи ме из всемира на обичта си….

 

Като стъбълцето на глухарче или на стихотворение…

 

Ала без заглавие…

 

Не спирай да ме съчиняваш…

 

Рисувай, без да слагаш рамка на картината….

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022