Miglena Georgieva

Poetry

Благодарност

5.00(2 votes)

Poetry

Спомен за израстване

5.00(1 votes)

Poetry

Дар

5.00(1 votes)

Poetry

Рисунка

5.00(1 votes)

Poetry

Очертания

5.00(1 votes)

Poetry

Знаци и деца

5.00(2 votes)

More

Невъзможност

5.00   (1 votes)

Всеки път ярко си

спомням, че

някой

е избягал през

градината,

цветовете

са залели

картината

нямало е място

да си оставя

багажа, никакво

място за дишане…

апокалипсис…

 

И съм си тръгнала…

оттогава рисувам…

бягащия вятър…,

градината…

даже повече всъщност

градината…

Всеки спомен е

бягащ вятър

в луднала градина….

невъзможна и хубава,

онази, която се опитвам да нарисувам…

и да запомня,

за да спре в мен апокалипсиса…

 

Оттогава рисувам....

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022