Miglena Georgieva

Poetry

Благодарност

5.00(2 votes)

Poetry

Спомен за израстване

5.00(1 votes)

Poetry

Дар

5.00(1 votes)

Poetry

Рисунка

5.00(1 votes)

Poetry

Очертания

5.00(1 votes)

Poetry

Знаци и деца

5.00(2 votes)

More

Палто за зимата…

4.80   (20 votes)

След онзи ден

неусетно

остана ветрец

в подгъва на палтото,

с което бях

облечена по време

на срещата ни…

Не го споделих…

Продължих да живея

живота си…

Но все си мечтаех

от този ден нататък

за ново палто…

Като Серафим…

И джобове да има –

задължително…

Там ще си събирам

мечти и пътища,

миражи и кратки

бележки за зимата…

Не го споделих…

Продължих да живея така…

Все още ми е студено…

Треперя понякога…

Загръщам се с илюзии

често и с дълги, дълги шалове…

Но конфекцията ми е чужда…

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022