* * *

4.79   (29 votes)

Обрулени превъплъщения на щастие

оставям на гарата на безкрая...

Палитра от нови мечти

пред статива на видимия пейзаж.

Шестото измерение се търкулва

по неизсъхналата пътека.

Прераждане чувства.

Новият изгрев прави прощъпулник.

Ето ме. Обновена и чиста

в слънчева дреха за теб

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020