Spaska Popova

Poetry

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

5.00(1 votes)

Poetry

СТИХОВЕ ПИШАТ ЗВЕЗДИ

5.00(5 votes)

Poetry

ОТКРОВЕНО

5.00(3 votes)

Poetry

МАГИЯ

5.00(3 votes)

Poetry

НЕБЕТО В МЕН

5.00(3 votes)

Poetry

МАМА

4.92(259 votes)

More

ПОНЯКОГА

4.88   (94 votes)

Понякога съм тъжна и уплашена –

дърво, посечено в средата.

Красивите ми думи онемяват

и като прилепи се сгушват в тишината.

Понякога, когато съм уплашена,

не чувам и не виждам нищо,

а нежната ми болка се превръща

в гнездо на стихове разнищени.

Понякога тъгувам, че не мога

да ги прегърна, за да са щастливи.

Те като птиците от мен отлитат,

докато слънцето отново се усмихне.

Приличам на разцъфналото клонче,

което се подготвя за годежа си,

а вятърът фучи насреща му

и се преструва, че не го поглежда.

Понякога съм толкова самотна,

че в себе си се крия срамежливо.

А по перваза ангелите тичат...

И искат пак да съм щастлива!

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022