Spaska Popova

Poetry

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

5.00(1 votes)

Poetry

СТИХОВЕ ПИШАТ ЗВЕЗДИ

5.00(5 votes)

Poetry

ОТКРОВЕНО

5.00(3 votes)

Poetry

НЕБЕТО В МЕН

5.00(3 votes)

Poetry

МАМА

4.92(259 votes)

Poetry

ТАТКО

4.92(60 votes)

More

МАГИЯ

5.00   (3 votes)

Те, моите приятели, са стиховете...

С прегръдка все ме теглят към звездите!

И толкова са смели и открити,

че плуват като златни рибки в дните ми.

Понякога в тях кротко отлежава

горчивото, от вино по-резливо.

Нерядко ги откривам в тишината,

където Бог съдбите ни избира.

Отпивам от магията на жестовете,

които покрай мен жонглират.

Дочувам ги виновно как проплакват,

че никъде не ме откриват.

Душата ми е амфора дълбока

и страшни са пътеките й нощни,

но всеки път, щом вятърът надникне,

се радвам, че ме мисли още...

Като прашинка тичам из всемира –

прехласната, щастлива и смутена.

И с пролетта върху снега разцъфвам

като прозрачна плетена дантела.

Нарочно ли дъждът със сняг се върна?

Навярно нещо иска да ми каже...

Със слънчева усмивка ме прегърна

и пак закрачи весел по паважа.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2022