Elena Divarova

Poetry

Рамка на картина

5.00(2 votes)

Poetry

Диагноза

5.00(1 votes)

Poetry

Болярската къща

4.88(197 votes)

Poetry

Ex oriente lux *

4.87(135 votes)

Poetry

Японското стихотворение

4.55(11 votes)

More

Разлистената есен на поета

Отзив за стихосбирката на Спаска Попова

4.44   (16 votes)

От зенита на една шеметна разлистена есен стиховете на Спаска Попова достигат до своя зрял завършек – книга, в която има колкото истина, толкова и поезия. Това не може да ни изненада, защото авторката е наследник на много продуктивния за пловдивската поезия период на 70-те и началото на 80-те години на ХХ век, когато академичните среди в града излъчиха едни от най-силните имена в съвременната българска поезия.

Творческите взаимодействия оставят дълготрайни следи, доказателство за това е избликналият наново талант на Спаска Попова, която за кратко създаде убедително като качества и впечатляващо по обем творчество.

Стихосбирката „Разлистена есен“ е дело на завършен творец. Това не означава, че пътят на автора е предначертан, а че стилът му е оформен напълно и абсолютно идентичен с личността. Поривистият почерк на поетесата е отражение на нейната неспокойна и търсеща душа. Ако е избрала есента за свой сезон, Спаска Попова придава на този сезон идеята за раждане, очакващо възраждане, за плод, очакващ следващ зародиш.

В простора на поетичната мисъл са включени множество образи – любимите хора, родителите, синът, приятелите. Споделени са преживени болки и радости, като талантливото перо на поетесата е заобиколило отдалеч банални конструкции и изразни средства, макар че тематиката е традиционна. В художествените детайли се оглежда свежестта, с която Спаска Попова осмисля света на хората и природата. Със завидна непосредственост са изтъкнати моралните устои, от които не бива да се отстъпва – верността в любовта, почтеността в приятелството. Те са основен критерий в художествения свят и защитници на честта на твореца.

Как ще бъде приета Спаска Попова от четящата публика? Във всички случаи – с разбиране. Защото стиховете й говорят на понятен език и печелят доверие. Искреността в тях е на нивото на задъхания поетичен слог, впрегнат в ритъма на класическите строфи и препускащ през свободните полета на радостта и съпричастието.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020