Elena Divarova

Poetry

Рамка на картина

5.00(2 votes)

Poetry

Диагноза

5.00(1 votes)

Poetry

Болярската къща

4.88(197 votes)

Poetry

Ex oriente lux *

4.87(135 votes)

Poetry

Японското стихотворение

4.55(11 votes)

More

Рожденият ден на радостта

4.50   (16 votes)

Розалия Александрова има сериозна творческа биография, от която обаче не произлизат легенди – защото професионалният й път е изцяло в служба на осъзнато духовно предназначение, а в такива случаи думата „АЗ” отпада. Тя е полонист, завършила е СУ „Свети Климент Охридски”, дългогодишен преподавател е на чуждестранни студенти в Медицински университет в Пловдив. Има ценни изследвания както в областта на художествената литература, така и извън нея.

Годините на творческото узряване за Розалия съвпадат с период на културни, политически, социални трансформации – но това е и период на преход, наречен от опреден кръг ентусиасти КВАНТОВ. Книгите й с поезия отразяват това явление.

Розалия Александрова работи за утвърждаване на нови за времето ни понятия, тя създаде и ръководи литературното общество „Квант и приятели”. Трудно е да оценим едно явление, докато то е още в развой и особено щом разстоянието до него е малко – без дистанцията, която дава ореол. Но каквото и да е отношението ни към тази дейност, сигурно е едно: тя вече остави следа в културния живот на Пловдив.

 

***

Стихосбирката „Разговор между гълъби” съдържа 60 творби, чиято организация в четири раздела е подчинена на строга логика. Въпросът за структурата на отделната лирико-философска цялост (стихотворение, цикъл стихотворения, книга) в творчеството на Розалия е много важен и ако бъде разгърнато едно специално изследване в тази посока, ще се стигне до особено интересни и много полезни за всички нас изводи. Тук ще се огранича само да кажа, че нейните творби имат ясна постройка, позволяваща дори на неподготвения читател да навлезе хармонично в текстовете. Това са текстове със структура на равновесни геометрични фигури, чиято опорна точка съвпада с тематичното ядро. Тези стихове носят усещане за мир и естетическа наслада.

Самото взаимодействие между четирите раздела е като разговор – това са различни проекции на диалога ни със световете. „Безсмъртие за България”, „Кристална сянка”, „Склонове на бремето”, „Стъпките на вятъра”. Още от заглавията начинаещите автори биха могли да се учат от Розалия как да работят със словото: на фонетично ниво, в семантично отношение…. Дори членуването при нея не е случайно, всичко е прецизирано в съответствие с много строги и благодатни закони.

Оригиналната е структурата на „Разговор между гълъби”. Моделът „стих в стиха” съществено се различава от познатото ни комбиниране на съдържателни цялости – “разказ в разказа” и “песен в песента”. Само променяйки курсива, авторката подсказва кои думи или фрази трябва да бъдат изтеглени, за да се очертае силуетът на една нова, често различна, а понякога противоположна по значение идея. Така читателят се оказва увлечен в интригуваща игра с ясни правила и вълнуващи, понякога неочаквани резултати.

Освен това характерната структура на текстовете следва свойственото за Розалия мислене по вертикал. Защото от осъзнатото последование на вечния вселенски морал до с

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2020