* * *

4.83   (47 votes)

Времето поглъща пейзажа.

Платното губи скалите.

Птиците вече не кръжат

над вълните, които изчезват

под танца на четката.

Лодките се превръщат в очи.

Пясъците се скриват

под портрета на момчето,

което поглъща времето и мълчи.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024