* * *

4.95   (236 votes)

Пълзи новородената любов,

като кученце от тишината хапе.

Приготвила усмивката за лов,

промъква се безшумно, по чорапи.

 

Човеците събира в капан,

увенчан от доверчивите им стъпки.

Чувствата тъче на своя стан,

а времето приготвило е кръпки.

The PlovdivLit site is a creative product of "Plovdiv LIK" foundation and it`s object of copyright.
Use of hyperlinks to the site, editions, sections and specific texts in PlovdivLit is free.

© PlovdivLit 2024